Разплащания с банкови карти, кеш в офиса и банков трансфер

Застраховки "Помощ при пътуване и злополука"

LZBG предлага сключване на медицински застраховки при задгранични пътувания при различни видове застрахователни покрития, в зависимост от избраната страна на пътуване. Много е важно да се запознаете с общите условия по съответната застрахователна полица, да я носите със себе си във всеки момент по време на пребиваването си в чужбина, както и да спазвате Общите условия на застраховане или конкретни разпоредби на застрахователната полица, такива каквито са определени от съответния застраховател.


Тарифа "Помощ при пътуване" - Travaler (123KB xls)

Тарифа "Помощ при пътуване" - Travaler (18.5KB xls)